Propuneri revizuite pentru Școala Altfel

 

Propunerile grupului  

Școala Altfel. TOT Educație!

Acum (*extras din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice, OMECŞ nr. 4496/13.07.2015 )

Definirea Școlii Altfel:
[Să gândim pe termen lung:]

P1: Vă propunem să țintim acum la o Școală Altfel  ca un laborator de experimente, iar pe viitor la  o Școală Altfel pe tot parcursul anului școlar! Misiunea comunității școlare (elevi, cadre didactice, părinți, management) este de a îmbogăți activitatea de pe tot parcursul anului cu metode testate în Școala Altfel și care se dovedesc eficiente în dezvoltarea  motivației pentru învățare și a competențelor cheie în rândul elevilor.

Nu există o viziune pe termen lung!
[Să definim scopul educațional al Școlii Altfel:]

P2: Vă propunem să unim eforturile comunității școlare în jurul unui scop educațional clar și specific: dezvoltarea motivației pentru învățare și a competențelor cheie (competențe sociale și civice, a învăța să înveți, sensibilizare culturală și exprimare artistică, spirit de inițiativă și antreprenoriat, comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbi străine, competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii, competenețe digitale).

„Scopul acestui program este […] să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.”
P3: Drept urmare, programul Școala Altfel este curricular, unitățile școlare au responsabilitatea să desfășoare activități educative care să contribuie la atingerea obiectivelor educaționale din curriculum național (*competențele cheie). „Săptămâna 6–10 aprilie 2015 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”.”
[Să definim ce înseamnă activități “altfel”:]

P4: Atingerea scopului educațional al programului (dezvoltarea motivației pentru învățare și competențelor cheie) se va face prin activități educaționale care respectă cât mai multe dintre următoarele caracteristici:

·        Centrate pe elevi preșcolarii/elevii sunt întrebați ce & cum vor să învețe, activitățile alese răspund intereselor și preocupărilor lor, elevii sunt implicați în organizarea propriu-zisă a activităților,  într-un final, elevii sunt încurajați să reflecteze dacă au învățat ceea ce și-au dorit să învețe;

·        Transdiciplinare – preșcolarii/elevii vor explora în profunzime un fenomen/o problemă actuală (ex. criza refugiaților) reunind cunoștințe din mai multe discipline și relațiile dintre acestea;

·        Experiențiale – preșcolarii/elevii vor fi implicați într-o activitate practică, marcantă (ex. un joc de rol, o vizită la închisoare, construirea unei bărci etc.), după derularea activității vor analiza în grup: ce au simțit, observat, ce merită reținut, ce ar schimba la viața lor ca urmare a experienței.

·        Colaborative – elevii vor fi implicați în activități organizate și derulate în colaborare cu alți profesori, părinți și parteneri din comunitate (specialiști, instituții, organizații non-profit etc.)

„Se recomandă […]activități care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula. Atât elevii, cât și cadrele didactice vor alege activitățile la care doresc să participe, din lista celor propuse. De asemenea, se va avea în vedere posibilitatea implicării părinților care doresc acest lucru, precum și a altor parteneri.”
Implementarea Școlii Altfel (măsuri noi și completări):
P5: E nevoie… Să permitem unităților școlare să aleagă perioada de desfășurare a programului Școala Altfel în funcție de propriul calendar și de activitățile pe care vor să le implementeze și să dăm și olimpicilor posibilitatea să participe la Școala Altfel

 

 

 Săptămâna 6–10 aprilie 2015 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare […]vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care nu participă la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. ”
P6: E nevoie… Să degrevăm consilierul educativ și să distribuim responsabilitățile de organizarea ale programului Școala Altfel unei echipe de coordonare (formată din reprezentanți ai Consiliului de Administrație, Consiliului Elevilor și Comitetul de Părinți) constituită de directorul școlii! „Consilierul educativ din unitatea de învățământ centralizează propunerile agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activităților Educative al unității de învățământ, ca domeniu distinct: programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”.”
P7: E nevoie… Să acordăm punctaj suplimentar în fișa cadru de evaluară anuală, profesorilor care au activat în echipa de organizare a programului Școala Altfel! Nu există prevederi!
P8: E nevoie… Să reducem birocrația prin definirea un set standard de informații care vor fi colectate de la unitățile școlare de către toate Inspectoratele Școlare Județene

 

„La sfârşitul anului şcolar, inspectoratele școlare vor include în raportul privind starea învățământului un capitol referitor la relevanța și valoarea formativă a tuturor activităților desfășurate în cadrul programului […]” Însă, consultările noastre au arătat că inspectoratele  cer informații diferite, iar o parte din ele  cer prea multe informații.
P9: E nevoie… Să formăm directorii, metodiștii și inspectorii școlari să faciliteze ședințe participative de (auto)reflecție, creare de soluții și strategii pentru viitor (ex. metode Art of Hosting), pe baza cărora să scrie rapoarte succinte. După încheierea vacanței de primăvară, în fiecare unitate de învățământ, în cadrul primului consiliu profesoral se va analiza calitatea activităților organizate, rezultatele educaționale ale acestora, precum și modalitățile de ameliorare a planificării și organizării programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. […] Directorul unității de învățământ va prezenta un raport de monitorizare a calităţii activităţilor planificate.
P10: E nevoie… Să formăm directorii să semnaleze Casa Corpului Didactic de nevoile (dar și rezultatele) de formare ale echipei lor de profesori privind dezvoltarea motivației de învățare, competențelor cheie și folosirea metodelor “altfel”.

 

Nu există prevederi!
P11: E nevoie… Să dezvoltăm un mecanism universal și echitabil de finanțare a programului Școala Altfel pe baza unei analize economico-financiare a costului real. Nu există prevederi!
P12: E nevoie… Să dezvoltăm un sistem necompetitiv  de recunoaștere a profesorilor care au experimentat metode “altfel”, au obținut efecte pozitive în motivația/comportamentul copiilor și pot propune soluții de adaptare a metodelor pentru “la ore”. Cele mai interesante 10 activități desfășurate în cadrul săptămânii „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” stabilite la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, conform pct. 30-32, vor participa la competiția organizată la nivel național, de Ministerul Educației Naționale.
P13: E nevoie… Să îmbunătățim platforma online a Școlii Altfel (edu.ro) astfel încât să permită profesorilor să împărtășească modele de activități și resurse, să se inspire din experiențele altora și să identifice potențiali parteneri. În acest moment, platforma permite profesorilor să identifice potențiali parteneri.
P14: E nevoie… Să existe acorduri interministeriale în baza cărora instituțiile publice din România să colaboreze cu unitățile școlare pentru a a îndeplini misiunea programului Școala Altfel. Nu există acorduri!
P15: E nevoie…de un ghid de implementare, de secol  XXI: să descrie clar și concis viziunea programului pe termen scurt și lung, să ofere recomandări privind proiectarea, derularea și evalurea programului respectând și încurajând autonomia școlilor, să includă un glosar de termeni și anexe clarificatoare (ex descrierea responsabilităților echipei de coordonare, setul standard de informații necesare de la școli etc.)

Fundația Noi Orizonturi își exprimă angajamentul să susțină MENCȘ în elaborarea descrierii responsabilităților echipei de coordonare, reducerea birocrației prin definirea setului standard de informații colectate de la unitățile școlare, dezvoltarea sistemului necompetitiv de recunoaștere a profesorilor, îmbunătățirea platformei online a Școlii Altfel și elaborarea ghidului de implementare.

Cum am ajuns aici:

Aceste propuneri au fost dezvoltate în urma unui proces de consultare, analiză și dezbatere publică. În etapa de consultare, au fost colectate recomandări privind funcționarea programului Școala Altfel de la 160 persoane din Cluj, Craiova, Iași și București. Acestea au fost analizate și transformate în propuneri concrete de grupul Școala Altfel. Tot educație!. Propunerile dezvoltate au fost publicate și supuse dezbaterii publice în perioada 20 noiembrie 2015 – 15 ianuarie 2016, 284 persoane au contribuit cu feedback.

Aici puteți citi cele mai importante concluzii rezultate în urma procesului de consultare publică.

La sfârșitul lunii februarie, Fundația Noi Orizonturi va înainta Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice o scrisoare deschisă prin care vom cere modificarea OMECȘ 4496/13.07.2015 conform propunerilor de mai sus.

Referințe:

2012 – „Ghid pentru mentori. Mentorat pentru dezvoltare complexă”, Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România, disponibil la http://www.alsdgc.ro/userfiles/Curriculum%20mentorat%20final.pdf

2013 – „Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! Evaluarea programului național de activități extracurriculare și extrașcolare 2012-2013”, Institutul pentru Științele Educației

2015 – „Raport Național privind starea calității în unitățile de învățământ preuniversitar public din mediul rural”, ARACIP

2015 – Raport „Educația nonformală.Tot educație!”, Fundația Noi Orizonturi

Grupul de lucru Școala Altfel. Tot educație!

Diana Certan (director executiv, Concordia), Ionuț Iancu (trainer Google for education Romania), Paula Ciucur (Coordonator Consiliul Județean al Elevilor Sibiu), Denis Andrei (vicepreședinte Consiliul Național al Elevilor), Cristina Gherman (director adjunct la Colegiul Național Doamna Stanca, Satu Mare), Cristina Grigore (director executiv, Fundația Părinți din România), Marlena Melinescu (director executiv, C.R.O.N.O. –  Centrul de Resurse pentru Organizațiile Nonprofit din Oltenia), Laura Borbe (profesor Colegiul Teoretic Mihai Eminescu Cluj-Napoca, lider voluntar IMPACT), Elisabeta Ciocan (profesor metodist, CCD Dolj), Raluca Iacob (Președinte Asociația MetruCub)

Consultări: Maria Kovacs (ALSDGC România), Octavia Borș (Fundația Noi Orizonturi)

Consultant: Lavinia Chiburte (CeRe)

Campanie de advocacy organizată  în cadrul proiectului Educația nonformală. Tot educație!”  Finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG  în România. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi Norvegiene accesaţi http://www.eeagrants.org

Reclame

3 comentarii

  1. Sindicatul Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean vă acordă tot sprijinul în demersurile pe care le faceți pentru ca toate activitățile desfășurate în cadrul săptămânii „Școala Altfel” să aibă eficiența dorită.
    Persoana de contact este domana Lucia Maria Cojocaru.

    Apreciază

  2. Sindicatul Din Învățământ Gherla apreciază preocupările, dar în mod deosebit demersurile pe care le faceți pentru ca activitățile care se vor desfășura în săptămâna „Școala Altfel”, să fie cât mai eficiente.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s