Lună: mai 2016

Școli conectate la comunitate

Fundația Noi Orizonturi lansează în această vară un nou proiect educațional menit să schimbe sistemul de învățământ din România. Proiectul „Școli conectate la comunitate” urmărește să promoveze conceptul de școală comunitară și să pună bazele unei rețele de școli comunitare în România.

Red Network Business Background

Cu ce se deosebesc școlile comunitare de restul școlilor? Cei mai mulți oameni cred că școlile servesc unui singur scop, asemenea unui telefon analog, cu fir – ele există pentru ca profesorii să predea și elevii să învețe. Școlile comunitare seamănă însă mai mult cu telefoanele inteligente, pentru că ele se conectează la comunitate, unde oamenii colaborează, învață și creează împreună.

O școală comunitară nu este doar un loc fizic, ci și un spațiu al parteneriatelor între diferiții membri ai comunității, încheiate cu scopul de a îmbunătăți procesul de învățare al elevilor și de a consolida legătura acestora cu comunitatea. „Școala comunitară se definește printr-o deschidere mare către comunitate. Spațiul acesta al școlii e un spațiu în care indivizi din comunitate – în primul rând părinți, dar și oameni cu o anumită pricepere, cu o anumită expertiză – vin și ei și participă, contribuie la a-i învăța pe copii lucruri care se leagă de curriculum, dar care amplifică sau adâncesc, mai bine zis, curriculumul, dându-i relevanță locală. Îi ajută pe copii să înțeleagă de ce e semnificativ să învățăm ceea ce ne propune școala să învățăm”, spune Maria Kovacs, managerul proiectului „Școli conectate la comunitate”.

Asemenea telefoanelor inteligente, școlile comunitare au un sistem de operare – o infrastructură – care face ca toate „aplicațiile” să lucreze sincronizat. Și asta își propune să pună la punct proiectul nostru – un sistem în care parteneriatele să devină posibile și să-și găsească rostul. Fie că e vorba despre lecții ținute de membri ai comunității sau lecții la care să participe copii și adulți deopotrivă; de proiecte de serviciu în folosul comunității gândite și implementate de copii; de includerea în Consiliul de Administrație a Școlii a unor membri ai comunității capabili să contribuie la elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a școlii; de stabilirea unui set de valori pe care școala să le promoveze, valori ale comunității în care ea funcționează.

Experiența de 15 ani pe care o avem promovând serviciul în folosul comunității ca instrument de învățare în cadrul cluburilor de inițiativă comunitară IMPACT, deschise acum în 130 de școli la nivel național, ne face să credem în reușita acestui demers, care-și propune să conecteze întreaga școală, nu doar un grup de elevi, la comunitatea în care funcționează.

Obiectivele majore ale proiectului sunt:

1: Construirea unei rețele de școli comunitare prin selectarea și sprijinirea unui nucleu inițial de 30 de școli pilot;

2: Dezvoltarea capacității celor 30 de școli de a se autoevalua și a-și proiecta dezvoltarea instituțională utilizând Standardele Internaționale de Calitate ale Școlilor Comunitare;

3: Dezvoltarea capacității interne a Fundației Noi Orizonturi de a susține și promova mișcarea de școli comunitare în România;

4: Diseminare, advocacy, dezvoltarea de parteneriate și participarea la rețele internaționale.

Standardele unei școli comunitare se stabilesc în timp, pentru că doar experiența poate demonstra ce funcționează și ce este potrivit pentru o anume zonă. Dar pentru că este firesc să avem din start anumite obiective, ne ghidăm după STANDARDELE ȘCOLII COMUNITARE, așa cum au fost formulate de International Centre of Excellence for Community Schools. Detalii aici: standardele SC

Îți trebuie un sat întreg să crești un copil. În sistemul pe care ni-l dorim, comunitatea locală se va uni în jurul școlii și își va asuma responsabilitatea pentru această instituție vitală dezvoltării ei.

Acest proiect este implementat de Fundația Noi Orizonturi cu sprijinul financiar al Fundațiai Charles Stewart Mott și al altor finanțatori.