Despre noi

Acest blog s-a născut pentru a susține campania de advocacy „Școala altfel. TOT educație!”, prin care Fundația Noi Orizonturi și-a propus să schimbe percepția elevilor, părinților și profesorilor asupra programului Școala altfel, văzut mai degrabă ca o pierdere de timp, decât ca un prilej de învățare.

În viziunea Noi Orizonturi și a celor pe care i-am consultat în demersul nostru, programul Școala altfel poate fi cea mai bună oportunitate de a testa metode educaționale inovative, pe care profesorii să le poată aplica ulterior și în restul anului școlar.

Și pentru că „Școala altfel. TOT educație!” s-a dovedit un succes, am decis transformarea acestui blog într-un spațiu dedicat ideilor care să ajute la transformarea întregii școli într-o școală altfel, croită pe nevoile de învățare ale elevilor.

Premizele campaniei de advocacy

Prin proiectul „Educaţia nonformală. TOT educaţie!” (din care a făcut parte campania de advocacy „Școala Altfel. TOT Educație!”) ne-am dorit să creăm un dialog sănătos între cei care au arătat că pot susţine educaţia nonformală: ONG-uri, reprezentanţi ai sistemului de învăţământ, Ministerul Educaţiei, asociaţii de părinţi, companii. Pornind acest dialog, ne-am dorim ca la finalul proiectului să obţinem cel puţin o propunere de schimbare legislativă sau de politică publică, în ce priveşte recunoaşterea şi susţinerea educaţiei nonformale în România.

Un prim pas l-a reprezentat organizarea a patru cafenele publice în Craiova, Bucureşti, Cluj şi Iaşi la care au participat 160 de persoane. Discuţiile au pornit de la nevoile sesizate în „Raportul de analiză şi recomandări pentru dezvoltarea unei politici publice şi a unei strategii pentru susţinerea educaţiei nonformale în sistemul educaţional”, realizat de Lector Dr. Oana Moşoiu şi publicat în 2013 cu sprijinul Romanian-American Foundation, printre care: susţinerea dezvoltării de mecanisme şi instrumente de finanţare pentru activităţi de educaţie nonformală; recunoaşterea activităţilor prestate de profesori în sistemul de recompense al sistemului educaţional; abordarea mecanismelor de asigurare a calităţii în educaţia nonformală; recunoașterea abilităților dezvoltate prin intermediul educației nonformale.

În urma acestor cafenele, 24 de actori în domeniu au creat grupuri de lucru pentru realizarea a trei documente de poziţie pe temele de intervenţie ce vizează: profesorii, rezultatele educației nonformale și Școala Altfel. În urma acestor demersuri am decis să abordăm Ministerului Educației și Cercetării Științifice (MECȘ) cu un prim subiect: programul Școala Altfel.

Documentul de poziţie dezvoltat de către grupul de lucru „Şcoala Altfel. TOT educaţie!”, propune o serie de recomandări pentru o mai bună implementare şi valorizare a programului. Aceste recomandări fac referire la: Legislație și Metodologie, Parteneriate strategice, Finanțare, Comunicare și promovare, Formarea colectivului unităților școlare.

Până în 10 ianuarie 2016 am supus aceste propuneri dezbaterii, pentru că ne-am dorit să reflecte nevoile domeniului și să ofere premisele pentru o mai bună valorificare a programului Școala Altfel. După consolidarea propunerilor, le-am înaintat Ministerului Educației, cu suportul celor interesați. Dezbaterile publice au fost organizate la Cluj (25 noiembrie), Iași (10 decembrie), București (17 decembrie), dar am colectat sugestii și online, printr-un formular de feedback publicat pe acest blog.

Mişcarea de Tineri IMPACT, implicată în campanii de advocacy

Pentru că educaţia nonformală a arătat nu de puţine ori cum reuşeşte să implice tinerii în rezolvarea problemelor comunităţii, proiectul „Educaţia nonformală. TOT educaţie!” și-a propus să fie şi o oportunitate prin care 450 de adolescenţi – membri ai Mişcării de Tineri IMPACT – să îşi poată dezvolta competenţe în domeniul avocacy.

În acest context, membrii ai Cluburilor IMPACT din 11 localităţi din ţară au implementat 18 proiecte de advocacy, pentru care voluntarii IMPACT au implicat direct aproximativ 14.145 de cetăţeni. Împreună au adunat  10.566 de semnături pentru petiţiile lor, au colaborat cu 51 de parteneri locali. Numărul estimat de beneficiari se ridică până la 325.000.

În urma realizării acestor proiecte s-a realizat şi volumul „Tinerii sunt vocea comunității”, care conține poveștile campaniilor de advocacy derulate de impacți.